Αρχείο για Δεκεμβρίου, 2008

Merry Scary Christmas!

• 23/12/2008 • 7 σχόλια

Η πολιτική των νουάρ

• 20/12/2008 • 2 σχόλια

Robert John Maudsley: Hannibal the Canibal – II

• 16/12/2008 • 17 σχόλια

Robert John Maudsley: Hannibal the Canibal – I

• 13/12/2008 • 9 σχόλια

Ίαν Ράνκιν: «Ο ήρωάς μου καπνίζει αντί για μένα»

• 09/12/2008 • 6 σχόλια

Beverley Allitt: Ο Άγγελος του Θανάτου – II

• 06/12/2008 • 21 σχόλια

Beverley Allitt: Ο Άγγελος του Θανάτου – I

• 02/12/2008 • 10 σχόλια

whodoneit1942dvd.jpg